Więcej w tym dziale

"Europa zrzeszonych narodów według Staszica" - wystawa plenerowa na ulicy Śródmiejskiej
21 września 2016

Muzeum Stanisława Staszica w Pile zaprasza do oglądania wystawy plenerowej na ulicy Śródmiejskiej. Tytuł wystawy: "Europa zrzeszonych narodów według Staszica". Scenariusz: Józef Olejniczak. Projekt graficzny: Zofia Kawalec-Łuszczewska. Reprodukowane materiały pochodzą ze zbiorów Biblioteki Narodowej i Muzeum Staszica.

 

Wystawa pokazuje jedną z wielkich idei Staszica - zjednoczoną Europę. W latach 1819-1820 Staszic wydał trzy tomy poematu dydaktycznego "Ród ludzki", w którym przedstawił ogólny schemat dziejów całej ludzkości oraz wizję społeczeństwa przyszłości – Europę zrzeszonych narodów. Staszic uważał proces jednoczenia się Europy za nieuchronny – jako skutek stale i niezmiennie działających praw natury, które nazywał mocą twórczą: „Moc twórcza nie zmieni się, nie ustąpi, ona koniecznie swoje przeznaczenie w rodzie ludzkim dopełni, zrzeszenie Europy ludów uiści”. W "Rodzie ludzkim" opisał zarówno organizację polityczną, jak i społeczną zjednoczonej Europy.

 

Wystawa składa się z dwunastu plansz, które pokazują losy "Rodu ludzkiego" Staszica (po jego śmierci skonfiskowanego i prawie w całości zniszczonego) i zarysowane w nim najważniejsze etapy dziejów człowieka (prowadzące w naturalny sposób do zjednoczenia ludów Europy) oraz przedstawiają organizację polityczną Europy zrzeszonych narodów.

 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK