Więcej w tym dziale

ANEKS 2- wystawa fotografii
19 października 2020

 Ekspozycja wystawy:  23.10.2020 do 22.11.2020.                                                                      

Autorzy: Wojciech Beszterda/ Włodzimierz Kowaliński/ Zdzisłw Mackiewicz/ Marianna Piątkowska/ Piotr Spek/ Stefan Wojnecki/ Andrzej Zygmuntowicz                                                                                          Organizatorzy: Muzeum S. Staszica w Pile, WBPiCAK w Poznaniu                                                       Dofinansowanie:  ze środków MKiDN, pochodzących z Funduszu   Promocji Kultury                               Kuratorzy wystawy: W. Beszterda  / Piotr Spek                                                                                                      Autorzy tekstów: Witold Kanicki, Andrzej Zygmuntowicz                                                                             Opracowanie graficzne: Zdzisław Mackiewicz

 

ANEKS 2                                                                                                                                                                                 Każdy z autorów w bardzo zindywidualizowany sposób korzystał z przeszłości, inspirując się bardzo swobodnie tym co go pociągnęło w dziełach stworzonych przed nim. Kto do kogo się odwoływał nie jest łatwe do odczytania. I prawdę powiedziawszy nie ma to znaczenia, bo celem wystawy nie było tworzenie zagadki lecz wskazanie na to, że przeszłość może być fascynującą inspiracją do opowiadania o współczesności.                                                                                                                                      

Andrzej Zygmuntowicz                                                                                                                                                  Warszawa 09.2020, fragment tekstu z katalogu wystawy    

 

 

ANEKS                                                                                                                                                              

Prace z wystawy „Aneks” zdają się powstawać w odpowiedzi na szeroko rozumianą kwestię postmodernistycznego powtórzenia. Przyglądając się dziełom autorów, zauważyć można przeróżne strategie reprodukowania, zwielokrotniania czy nawiązywania do dzieł dawnych. (...)

Choć wszyscy fotografowie biorący udział w wystawie pracują w odniesieniu do przeszłości, dawnych obrazów, konwencji czy technik, to jednak zaproponowane przez nich rozwiązania prowadzą do skrajnie różnych i oryginalnych efektów. Stworzone w ten sposób spektrum dzieł staje się swoistym potwierdzeniem typowego dla postmodernizmu chaosu i wieloobrazowości w otaczającej nas kulturze wizualnej.                                                                                                                                                                     

Witold Kanicki                                                                                                                                                      

 Poznań 01.2020, fragmenty tekstu z katalogu wystawy

 

ANEKS 2

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK