Zeszyty Staszicowskie - z. 2

"Zeszyty Staszicowskie", z. 2, red. J. Olejniczak, Piła: Muzeum S. Staszica, 2000; ss. 266, il.; ISSN 1507-0557; cena 19 zł

 

Zeszyt zawiera materiały ogłoszone podczas II Spotkania Staszicowskiego w Pile w dniu 24 września 1999 r.

  

Spis treści 

MATERIAŁY DRUGIEGO SPOTKANIA STASZICOWSKIEGO

 • Tadeusz Bieńkowski, Stanisława Staszica „Oda do młodości” i jej program edukacyjny
 • Andrzej Abramowicz, Kołłątaj o historii początkowej. Podobnie i inaczej niż Staszic
 • Zbigniew Wójcik, Listy Stanisława Staszica do Jana Bogumiła Freyera
 • Zbigniew Wójcik, Uwagi o publikacjach poświęconych Stanisławowi Staszicowi z lat 1927- 1999
 • Ryszard Palacz, Stanisław Staszic – filozofia Oświecenia polskiego w działaniu
 • Janusz Skoczylas, Poszukiwanie, eksploatacja i wykorzystanie darniowych rud żelaza do czasów działalności Stanisława Staszica
 • Lech Stępkowski, Stanisław Staszic – prekursor państwoznawstwa w Polsce porozbiorowej
 • Stanisław Czarniecki, Praca Władysława Szajnochy nad wyjaśnieniem dziejów podróży Stanisława Staszica
 • Józef Olejniczak, Uwagi do bibliografii podmiotowej Stanisława Staszica
 • Zofia Strzyżewska, Z historii konfiskat zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk po powstaniu listopadowym
 • Antoni S. Kleczkowski, Staszica tworzenie i poznawanie górnictwa rządowego Zagłębia Staropolskiego i zarządzanie nim
 • Antoni S. Kleczkowski, Abraham Gottlob Werner (1749-1817) – związki z Polską. Sympozjum we Freibergu (Saksonia) 19-24 września 1999

 

CZWÓRGŁOS O NAJNOWSZEJ BIOGRAFII STASZICA

 • Stanisław Czarniecki, Uwagi o najnowszej monografii Stanisława Staszica
 • Antoni S. Kleczkowski, O nowym spojrzeniu na żywot i działalność wielkiego męża stanu – książka Zbigniewa Wójcika
 • Józef Olejniczak, Recenzja książki Zbigniewa Wójcika „Stanisław Staszic – organizator nauki i gospodarki” 
 • Zbigniew Wójcik, Znawcom problemu [...] w odpowiedzi na uwagi o książce „Stanisław Staszic – organizator nauki i gospodarki”

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK