Bibliografia

Dotychczasowe bibliografie:

  1. Hahn, Wiktor: Bibliografia o Stanisławie Staszicu, [w:] Stanisław Staszic MDCCLV-MDCCCXXVI, księga zbiorowa pod red. Zygmunta Kukulskiego, Lublin 1928, s. 757-797.
  2. Staszic Stanisław Wawrzyniec (1755-1826), [w:] Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut, t. 6, cz. 2, Oświecenie: hasła osobowe P-Ż, oprac. Elżbieta Aleksandrowska z zespołem, red. tomu Tadeusz Mikulski, Warszawa: PIW, 1970, s. 217-235. 
  3. Wójcik, Zbigniew: Uwagi o publikacjach poświęconych Stanisławowi Staszicowi z lat 1927-1999, "Zeszyty Staszicowskie", z. 2, 2000, s. 39-95.
  4. Wójcik, Zbigniew: Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Stanisława Staszica (wybór), [w:] Wójcik, Zbigniew: Stanisław Staszic - organizator nauki i gospodarki, Kraków: Stowarzyszenie Wychowanków AGH im. S. Staszica, 1999, s. 149-171.
  5. Wójcik, Zbigniew: Stanisław Staszic - geolog. Materiały do bibliografii, Warszawa: Muzeum Ziemi PAN, 2005, s. 28.
  6. Wójcik, Zbigniew: Bibliografia podmiotowa i przedmiotowa Stanisława Staszica, [w:] Wójcik, Zbigniew: Stanisław Staszic, Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB, 2008, s. 249-291. 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK