Zeszyty Staszicowskie - z. 8

"Zeszyty Staszicowskie", z. 8, red. J. Olejniczak, Piła: Muzeum S. Staszica, 2012; ss. 228, il.; ISSN 1507-0557; cena 30 zł

 

Zeszyt zawiera materiały ogłoszone podczas VII Spotkania Staszicowskiego w Pile w dniu 23 września 2011 r.

 

 

Spis treści

PRO MEMORIA

 • Andrzej Abramowicz (1926–2011)

 

MATERIAŁY SIÓDMEGO SPOTKANIA STASZICOWSKIEGO

 • Adam Winiarz – Stanisław Staszic w świetle pamiętników i wspomnień swojej epoki
 • Ewa Lewandowska i Zbigniew Wójcik – Stanisław Staszic – Julian Ursyn Niemcewicz. Uwagi o wzajemnych relacjach w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk
 • Maciej Usurski – Udział Stanisława Staszica w pracach Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego w latach 1816–1820
 • Marian Skrzypek – Recepcja Buffona i Staszica w polskim przyrodoznawstwie na przełomie XVIII i XIX wieku
 • Zbigniew Wójcik – Stanisław Staszic – Stanisław Dunin Borkowski. Kartka z dziejów geologii w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk
 • Andrzej J. Wójcik – Georg Gottlieb Pusch i jego działalność w Królestwie Polskim w świetle korespondencji publikowanej na łamach niemieckich czasopism mineralogicznych (1817– 1830)
 • Janusz Panasiewicz – Hrubieszowska realizacja koncepcji rozwoju gospodarczego sformułowanej w pracy ks. Staszica „O statystyce Polski” z 1807 roku
 • Małgorzata Kucharska – Stanisław Staszic w opinii „Tęczy” (1927–1939)
 • Józef Olejniczak – Staszic w tradycji trzeciomajowej

 

VARIA

 • Józef Olejniczak, Oś staszicowska wyższych uczelni technicznych Warszawa – Kielce – Kraków

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK