Modernizacja wystawy stałej Stanisław Staszic - życie i działalność

Opis zadania

Zadanie polega na modernizacji wystawy stałej (powstała w 1986 r.) dotyczącej życia i działalności S. Staszica poprzez wykorzystanie w salach muzeum nowoczesnych technik multimedialnych i eksponowanie zreprodukowanych zbiorów za pomocą monitorów z panelami dotykowymi, interaktywnych mebli i głośników kierunkowych.

 

Projekt zakłada wykorzystanie w sposób optymalny niewielkich pomieszczeń muzeum do zaprezentowania nowych wątków biografii Staszica dotyczących m. in.:

  • podróży do Italii, Paryża i Wiednia,
  • wypraw badawczych w Tatry i Karpaty,
  • udziału w pracach Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz
  • działalności publicznej, społecznej i filantropijnej.

Na wystawie zostaną zaprezentowane wcześniej nie pokazywane obiekty z muzealnej kolekcji: pierwodruki dzieł Staszica, grafiki, pisma urzędowe, listy, druki i inne. Projekt zakłada powstanie nowoczesnej, interesującej dla różnych grup wiekowych ekspozycji. Ważnym elementem modernizacji ma być dostosowanie sal do osób niepełnosprawnych: głuchych i niedosłyszących oraz niedowidzących i niewidomych i niepełnosprawnych intelektualnie.

 

Główne cele projektu

  1. Udoskonalenie ekspozycji stałej poprzez: zastosowanie nowych elementów wystawienniczych w celu prezentacji nowych wątków dotyczących życia i działalności Staszica, zwiększenie ilości eksponowanych materiałów, które są w zasobie muzeum, dostosowanie wystawy poprzez odpowiednie formy przekazu również do osób o specjalnych potrzebach i możliwość poznawania prezentowanych tematów poprzez różne zmysły z zastosowaniem nowoczesnych technologii.
  2. Upowszechnianie myśli i dzieł S. Staszica, popularyzacja postawy staszicowskiej jako wzorca służby publicznej, ofiarności i stosunku do drugiego człowieka, a przede wszystkim wielkiego patrioty kierującego się w życiu dewizą ,,być narodowi użytecznym".

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa

Wspieranie działań muzealnych 2022

Modernizacja wystawy stałej Stanisław Staszic - życie i działalność


Dofinansowanie: 190.452,81 zł
Całkowita wartość: 238.453,50 zł

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK