Obóz jeniecki w Pile 1914-1919. Wystawa

Maciej Usurski, Obóz jeniecki w Pile 1914-1919. Wystawa; Piła: Muzeum Stanisława Staszica, 2018; s. 72, il.; ISBN 978-83-933968-8-7; cena 8 zł.

 

W katalogu opisano historię obozu jenieckiego dla żołnierzy armii sprzymierzonych, który funkcjonował w Pile w okresie I wojny światowej. W oparciu o w dużej części nieznane i niepublikowane materiały źródłowe i wspomnienia przedstawiono powstanie, organizację i zasięg terytorialny obozu, życie codzienne jeńców wojennych oraz zachowany do dzisiaj cmentarz jeniecki w Pile-Leszkowie. W katalogu umieszczono krótki opis wystawy wraz z omówieniem ciekawszych obiektów, które znalazły się na ekspozycji. Tekst uzupełnia ponad 30 fotografii. W katalogu zamieszczono również tłumaczenia tekstu na języki: angielski, francuski, niemiecki i rosyjski.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK