Zeszyty Staszicowskie - z. 1

"Zeszyty Staszicowskie", z. 1, red. J. Olejniczak, Piła: Muzeum S. Staszica 1998; ss. 179, il.; ISBN 83-902712-3-0; cena 8 zł

 

Zeszyt zawiera materiały ogłoszone podczas I Spotkania Staszicowskiego w Pile w dniu 26 września 1997 r.

 

Spis treści

MATERIAŁY PIERWSZEGO SPOTKANIA STASZICOWSKIEGO

  • Zbigniew Wójcik, Czy zachowała się zamojska kolekcja geologiczna Stanisława Staszica?
  • Andrzej Abramowicz, Stanisław Staszic między Buffonem a Cuvierem
  • Włodzimierz Cichocki i Wiesław Siarzewski, Rozwój wiedzy o przyrodzie Tatr do początku XIX wieku
  • Janusz Skoczylas, Recepcja działalności Stanisława Staszica w niektórych publikacjach w Wielkim Księstwie Poznańskim
  • Stanisław Czarniecki, Stanisław Staszic a Hugo Kołłątaj w geologii polskiej
  • Zbigniew Wójcik, Stanisław Staszic i problem soli kamiennej w Polsce
  • Włodzimierz Gerko, Czynnik rządowy w zamiarach wzniesienia ciechocińskich warzelni soli w okresie konstytucyjnym Królestwa Polskiego
  • Józef Olejniczak, Nieznany fragment „Dziennika podróży Stanisława Staszica”
  • Zofia Strzyżewska, Konfiskaty zbiorów Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk po powstaniu listopadowym

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK