Myśli

Tylko ten postępuje najlepiej do celu swojego Stwórcy, kto przez ciąg swojego życia poprawi los, powiększy szczęśliwość drugich ludzi.

Każdej edukacji stanowiciel to poznać najpierw powinien, czym jest człowiek z natury?, czym ma stać się przez wychowanie? Dopiero potem prawidła edukacji ułoży.

Bodajby się przekonał każdy rządca ludu, że wszystko jest winien współżyjącym osobom, nic potomności dalekiej. Uciskanie, nieszczęśliwienie spółdoczesnych dla uszczęśliwienia przyszłości jest występkiem królów. Tam nie ma cnoty, gdzie zaniedbana powinność.

Ukochana Ojczyzno! Pamiętaj, że chęć sławy wielkich ludzi tworzy. Uczcij cnoty dawnych ojców, a porosną ci cnotliwe dzieci.

Dla obyczajów prędszej odmiany nie masz skuteczniejszych sposobów nad pierwszych obywateli przykłady. Gdy Polacy będą umieć siebie samych cenić w domu, będą ich cenić i za granicą.

Przy zaprowadzeniu rządów więcej przyszłe szczęście narodu zależy od pierwszego wyboru dobrych urzędników, niżeli od dobrych przepisów. Tych drugich niedokładność może przez pierwszych dobry wybór być zmiarkowaną i ulepszoną. Przeciwnie, największa tamtych doskonałość przez pierwiastkową osadę złych i niezdatnych osób na urzędach stanie się czczą, bezskuteczną.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK