Zeszyty Staszicowskie - z. 7

"Zeszyty Staszicowskie", z. 7, red. J. Olejniczak, Piła: Muzeum S. Staszica, 2010; ss. 364, il.; ISSN 1507-0557; cena 30 zł

 

Zeszyt zawiera materiały ogłoszone podczas VI Spotkania Staszicowskiego w Pile w dniu 18 września 2009 r.

 

Spis treści

MATERIAŁY SZÓSTEGO SPOTKANIA STASZICOWSKIEGO

 • Adam Winiarz, Myśl uniwersytecka Stanisława Staszica
 • Zbigniew Wójcik, Kolekcja geologiczna Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1809-1831)
 • Marian Skrzypek, Stanisław Staszic – neptunista, plutonista, wulkanista, czy buffonista?
 • Stefan Zabieglik, James Hutton – uczony i filozof
 • Czesław Wróbel, Historyzm jako nowy paradygmat światopoglądowy epoki Oświecenia (na przykładzie koncepcji Stanisława Staszica)
 • Janusz Panasiewicz, Geneza Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego
 • Zbigniew Wójcik, Stasziciana Walerego Goetla z lat 1926-1972
 • Maciej Usurski, Udział Staszica w pracach Rady Stanu Królestwa Polskiego w latach 1822- 1826
 • Andrzej Abramowicz, Amerykanistyczne lektury Stanisława Staszica

 

VARIA

 • Janusz Skoczylas, Reperkusje pokłosia staszicowskiego
 • Marian Skrzypek, Obrona pracy doktorskiej o filozofii Staszica
 • Małgorzata Kucharska, Popularyzacja wiedzy na temat Stanisława Staszica w świetle przedwojennych numerów „Płomyka”

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK