Zeszyty Staszicowskie - z. 4

"Zeszyty Staszicowskie", z. 4, red. J. Olejniczak, Piła: Muzeum S. Staszica, 2004; ss. 327, il.: ISSN 1507-0557; cena 30 zł

 

Zeszyt zawiera materiały ogłoszone podczas IV Spotkania Staszicowskiego w Pile w dniu 19 września 2003 r.

 

Spis treści

MATERIAŁY CZWARTEGO SPOTKANIA STASZICOWSKIEGO

 • Marian Skrzypek, Pacyfizm Staszica na tle idei wiecznego pokoju w oświeceniu europejskim
 • Anna Łysiak-Łątkowska, Geneza wojny a początki religii według „Rodu ludzkiego” Stanisława Staszica
 • Bronisław Treger, Uwagi nad początkami Staszicowskiej koncepcji absolutyzmu (w szczególności tzw. absolutyzmu oświeconego)
 • Andrzej Abramowicz, Warsztat etnologiczny Stanisława Staszica. Uwagi wstępne
 • Zbigniew Wójcik, O związkach Stanisława Staszica z Zamoyskimi i Sapiehami
 • Janusz Panasiewicz, Próba zestawienia zmian ustawy Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego do 1946 r.
 • Maciej Usurski, Udział Staszica w pracach Rady Stanu Księstwa Warszawskiego w latach 1811-1813
 • Stanisław Czarniecki, Jan Kasprowicz – kontynuator myśli wychowawczej Staszica
 • Janusz Skoczylas, O działalności Towarzystwa „Staszyc” w Wielkopolsce
 • Antoni S. Kleczkowski, Staszica źródła inspiracji – paryskie i literaturowe
 • Robert Zaborowski, Homer Staszica

 

VARIA

 • Jan Jadczyszyn i Adam Wołk, Obserwacje podróżne Stanisława Staszica dotyczące zjawisk erozyjnych i sposobów ochrony gleby
 • Adam Wołk, Świątynia Sybilli i amfiteatr grecki w Puławach w świetle opisów podróży do Włoch Staszica
 • Zbigniew Wójcik, Antoniego S. Kleczkowskiego „Studia nad przeszłością Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”
 • Zbigniew Wójcik, Nad krytyczną edycją przekładu Stanisława Staszica poematu Woltera „O zapadnieniu Lizbony”
 • Antoni S. Kleczkowski, Akademia Górnicza w Kielcach 1816-1827 – spojrzenie na uczelnię S.J. Adamczyka z lat 2001-2003
 • Jerzy Szczepański, Stanisław J. Adamczyk „Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach (1816- 1827)”
 • Zbigniew Wójcik, O monografii Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach Stanisława J. Adamczyka

 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK