Muzeum Stanisława Staszica w Pile

Wystawy stałe

Stanisław Staszic 1755-1826

Wystawa pokazuje życie i dokonania Staszica poprzez najwartościowsze stasziciana z kolekcji muzeum, eksponowane w czterech grupach problemowych: młodość i podróże, prace w Warszawskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, prace literackie i przekłady, działalność publiczna w rządzie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego oraz testament.

 

Pod znakiem Staszica

Wystawa dokumentuje różnorodne formy obecności Staszica w pamięci zbiorowej Polaków w XIX i XX wieku: publikacje z wypowiedziami publicystów, społeczników i pisarzy, notatki prasowe oraz rozmaite dokumenty życia społecznego; bogatą ikonofrafię (portrety w grafice, na medalach i znakach pocztowych oraz inne drobne druki); stasziciana w naukach o Ziemi, pamiątki po stwowarzyszeniach i instytucjach noszących imię Staszica. Wystawa jest eksponowana w miesiącach letnich.

 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile

ul. Browarna 18, 64-920 Piła

tel. 67 213 15 67

kom. +48 798898001

biuro@muzeumstaszica.pl

Muzeum czynne:

 

poniedziałek-piątek

9.00-16.00

sobota-niedziela

10.00-16.00

w soboty wstęp wolny