Zeszyty Staszicowskie - z. 5

"Zeszyty Staszicowskie", z. 5, red. J. Olejniczak, Piła: Muzeum S. Staszica, 2006; ss. 228, il.; ISSN 1507-0557; cena 30 zł

 

Zeszyt zawiera materiały w części ogłoszone podczas ogólnopolskiej sesji staszicowskiej w Pile we wrześniu 2005 r.

  

Spis treści 

PRO MEMORIA

  • Antoni Stanisław Kleczkowski (1922–2006)

 

ARTYKUŁY, MATERIAŁY I NOTY

  • Zbigniew Wójcik, Ewolucja myśli geologicznej Stanisława Staszica
  • Andrzej Abramowicz, Stanisław Staszic i Maciej Stryjkowski – pokrewieństwo postawy
  • Janusz Panasiewicz, Uwagi o początkach Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego
  • Maciej Usurski, Udział Staszica w pracach Rady Stanu Królestwa Polskiego
  • Adam Wołk, Ogrody w ocenie Stanisława Staszica
  • Stanisław Czarniecki, Dorobek Stanisława Staszica w oczach filomatów Jana Czeczota i Adama Mickiewicza
  • Zbigniew Wójcik, Realizm i rzekoma utopia Stanisława Staszica. (Na marginesie książki Zofii Chyry-Rolicz o Staszicu jako prekursorze spółdzielczości)
  • Janusz Panasiewicz, Uwagi do książki „Stanisław Staszic – prekursor spółdzielczości rolniczej”
  • Józef Olejniczak, Pokłosie Roku Stanisława Staszica - publikacje

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK