Więcej w tym dziale

Dziedzictwo Żydów wielkopolskich 28 listopada 2019 r. godz. 18.00
15 listopada 2019

W ramach współpracy z Poznańskim Towarzystwek Przyjaciół Nauk zapraszamy 21 listopada 2019 r. o godz. 18.00  na wykład prof. UAM dr hab. Rafała Witkowskiego ,,Dziedzictwo Żydów  wielkopolskich"

 

Dziedzictwo Żydów wielkopolskich

Pierwsi Żydzi osiedlili się w Wielkopolsce jeszcze we wczesnym średniowieczu. Przez kolejnych kilka wieków stanowili ważny element w życiu kulturalnym i gospodarczym. W XIX w., pod  pruskim (niemieckim) panowaniem ich życie zmieniło się znacznie, a wielu z nich wyemigrowało z Wielkopolski. W okresie międzywojennym w wielu wielkopolskich miasteczkach nie funkcjonowały już gminy żydowskie, a tragiczne wydarzenia II wojny światowej przyniosły zagładę Żydów. Dziedzictwo żydowskie jest obecnie stopniowo odkrywane i przywracane do świadomości społecznej.

 

Prof. UAM  dr hab. Rafał Witkowski - absolwent Wydziału Historycznego (1991 r.) i Wydziału Neofilologii (1994 r.) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1991 r. zatrudniony w Zakładzie Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii Instytutu Historii UAM. Za pracę doktorską pt. Jerzy Schwengel (1697-1766. Przeor kartuzji kaszubskiej i dziejopis Kościoła (Poznań 2004) otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Był stypendystą The Andrew C. Duncan Catholic History Trust w Londynie, Fundacji z Brzezia Lanckorońskich i rządu włoskiego. Członek Komisji Historycznej Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. W latach 1999-2000 wykładał na University of Notre Dame, Indiana, USA. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych; obecnie prodziekan Wydziału Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Wykład realizowany w ramach projektu ,,Dziedzictwo Wielkopolski. Cykl wykładów popularyzujących wiedzę o regionie" ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, w sposób interdyscyplinarny oraz przedstawienie wyników badań nad regionem wśród mieszkańców Wielkopolski, jak również integrujących środowisko badaczy z różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa. Cykl wykładów prowadzonych w regionie ma przybliżyć mieszkańcom społeczności lokalnych prowadzone badania dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.

 

 

 

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK