Więcej w tym dziale

Mozaika językowa Wielkopolski 21.11.2019 r. godz. 18.00
15 listopada 2019

W ramach współpracy z Poznańskim Towarzystwek Przyjaciół Nauk zapraszamy 21 listopada 2019 r. o godz. 18.00  na wykład dr Błażeja Ososkiego ,,Mozaika Językowa Wielkopolski" .

 

Gwara jako element dziedzictwa kulturowego Wielkopolski

Gwara jest językiem pierwotnym wobec polszczyzny literackiej i jest tak samo cenna. Swymi korzeniami sięga odległej przeszłości i przez długie stulecia na pewnych obszarach była ostoją polskiej kultury. W wykładzie przedstawiona zostanie geneza gwar polskich, historia wpływu gwar wielkopolskich na kształtowanie się polskiego języka literackiego oraz zmieniające się na przestrzeni wieków relacje tych dwóch odmian polszczyzny. Omówimy także najważniejsze cechy gwarowe Wielkopolski – wymowę i słownictwo. Tu także pokazane zostaną sylwetki najważniejszych badaczy języka Wielkopolski (poczynając od A. Tomaszewskiego na czasach współczesnych kończąc) oraz najważniejsze publikacje, do których mogą sięgnąć osoby zainteresowane.

 

dr Błażej Osowski - absolwent poznańskiej polonistyki, specjalność wydawnicza (2003-2008); seminarium magisterskie z dialektologii (praca magisterska pt. Reprezentacja tekstowa przymiotnika gwarowego (na podstawie Tekstów gwarowych ze środkowej Wielkopolski Zenona Sobierajskiego), pod kier. prof. dra hab. J. Sierociuka); 

Od 2008 r. zatrudniony w Pracowni Dialektologicznej (wcześniej Zakład Dialektologii Polskiej) na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM; współpracownik bibliograficznej bazy danych światowego językoznawstwa slawistycznego Instytutu Slawistyki PAN; miłośnik dialektów, języków i historii; poszukuje analogii między światem "dziś" a "dawniej", między odległymi miejscami, kulturami i ludźmi.

 

Wykład realizowany w ramach projektu ,,Dziedzictwo Wielkopolski. Cykl wykładów popularyzujących wiedzę o regionie" ma na celu popularyzację historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, w sposób interdyscyplinarny oraz przedstawienie wyników badań nad regionem wśród mieszkańców Wielkopolski, jak również integrujących środowisko badaczy z różnych dyscyplin naukowych oraz instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa. Cykl wykładów prowadzonych w regionie ma przybliżyć mieszkańcom społeczności lokalnych prowadzone badania dotyczące historii i dziedzictwa kulturowego Wielkopolski. Projekt współfinansowany jest ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz Fundacji Zakłady Kórnickie.

 

 

 

 

Mozaika Jezykowa Wielkopolski

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK