Więcej w tym dziale

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
25 grudnia 2013

Muzeum Stanisława Staszica w Pile ogłasza przetarg nieograniczony na druk i dostawę książki pt. Było takie miasto. Piła na dawnych kartach pocztowych 1896-1944. Ogłoszenie o zamówieniu (oraz SIWZ) - zob. BIP. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami) - zob. też niżej.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK