Więcej w tym dziale

Ponowne otwarcie muzeów
29 stycznia 2021

Od 1 lutego ponowne otwarcie muzeów. Muzeum Stanisława Staszica nadal pozostaje zamknięte dla zwiedzających ze względu na realizację projektu „Modernizacja i poprawa warunków funkcjonowania Muzeum Stanisława Staszica w Pile” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.4 ,,Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”.
Nadal można nabywać publikacje zarówno w siedzibie muzeum jak i przez internet.

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK