Więcej w tym dziale

Spotkanie z francuskimi gośćmi w Muzeum Staszica
15 października 2018

Podczas spotkania pani Francoise Martin wygłosiła prelekcję z pokazem slajdów opowiadając o historii Muzeum, jego bogatej kolekcji mundurów, broni i wyposażenia wojskowego. Zaprezentowała również pamiątki po żołnierzach służących podczas I wojny światowej w 60 Pułku Piechoty, których duża grupa dostała się do niewoli w 1915 r. i trafiła do obozu jenieckiego w Pile. Wsród nich była korespondencja (ponad 100 listów), notes z zapiskami i przepustka jeńca pilskiego obozu sierż. Andre Fleureta. Następnie p. Georges Saintesprit opowiadał o pamiętniku swojego dziadka i wrażeniach z pobytu w Pile. Dowiedzieliśmy się, że jego obaj dziadkowie Paul Saintesprit i Georges Grosjean poznali się w obozie w Pile, zaprzyjaźnili i tutaj postanowili, że po powrocie do kraju doprowadzą do zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy swoimi wówczas kilkuletnimi dziećmi. Dzieci rzeczywiście w 1946 r. stanęły na ślubnym kobiercu! Później uczniowie z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile czytali fragmenty pamiętników P. Saintesprit w języku polskim ilustrowanych slajdami, a tę część spotkania zakończyło wykonanie przez jedną z uczennic piosenki w języku francuskim. Na zakończenie goście zwiedzili wystawę poświęconą obozowi jenieckiemu w Pile.

 

Spotkanie z francuskimi gośćmi w Muzeum Staszica

Muzeum Stanisława Staszica w Pile
ul. Browarna 18, 64-920 Piła
tel. 67 213 15 67, kom. +48 798898001
biuro@muzeumstaszica.pl

Projekt i realizacja MYKK